Spotkania Klubu Coacha w 2017 roku

Spotkanie 34. 28 marzec 2017 r.

Rady Mentorów w praktyce coachingowej

Już po raz drugi spotkanie poprowadził Marek Wzorek. Tym razem tematem przewodnim było wykorzystanie, opracowanej przez Roberta Diltsa, techniki Rady Mentorów w praktyce coachingowej. Uczestnicy mieli okazje wymienić się swoimi doświadczeniami ze stosowania narzędzia w różnych kontekstach i wariantach. Temat spotkania stał się pretekstem do szerszej dyskusji nad wieloma aspektami pracy coacha i relacji z klientem a także wymiany informacji o wartościowych inicjatywach i publikacjach, użytecznych w naszym zawodzie.


Spotkanie 33. 28 lutego 2017 r.

Wpływ systemu rodzinnego na proces i efektywność coachingu

To było historyczne spotkanie Klubu Coacha, bo po raz pierwszy w formie webinaru. Grzegorz Zawiłowski, Coach MLC, superwizor IC dzielił się swoją wiedzą dotyczącą teorii systemów w kontekście coachingu. Prowadzący szczególny nacisk położył wpływ rodzinny (i otoczenia) na to co się dzieje w coachingu oraz na stabilność wprowadzanych zmian.

Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, dzięki czemu możliwa była wymiana myśli nawet przy tak zdawałoby się jednostronnej formie przekazu.


Spotkanie 32. 31 stycznia 2017 r.

Praca z ograniczającymi przekonaniami

Pierwsze w 2017 r. spotkanie w Klubie Coacha było poświęcone przemyśleniom dotyczącym tego, jak pracować z przekonaniami. Prowadząca Swietłana Lipiecka pokazała techniki które mogą pomóc dotrzeć nawet do tych najgłębszych. Bardzo ciekawą częścią spotkania była również ożywiona dyskusja o granicach kompetencji coacha, podobieństwach i różnicach w pracy z przekonaniami w coachingu oraz psychoterapii.