Edycja letnia 2017


[ NABÓR ROZPOCZĘTY ]

Edycja wakacyjna Studium Coachingu MLC to intensywna nauka zawodu coacha. Przy niezmienionym programie i takiej samie liczbie godzin co edycja regularna, szkolenie odbywa się w kilkudniowych blokach tylko w okresie wakacyjnych miesięcy. Tylko blok 4, ewaluacyjny, odbywa się jesienią.


Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

TERMIN TYTUŁ
BLOK 1
03-08.07.2017
Inauguracja

BLOK 2
31.07-05.08 2017
BLOK 3
21.08-25.08 2017
ZJAZD 9
2729.09 2017

Praktyka w roli coacha

GRUPY ROBOCZE Tworzone są przez uczestników celem przećwiczenia i powtórzenia materiału przerabianego na zajęciach. Uczestnicy organizują spotkania grup roboczych we własnym zakresie. Optymalna liczebność grupy: 3 osoby. Mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 2 i przed zjazdem 3.
TRENINGOWE SESJE COACHINGU Sesje coachingu z realnym klientem uczestnicy ustalają we własnym zakresie. W ramach Studium trzeba odbyć 5 treningowych sesji (z jednym klientem lub kilkoma; łącznie powinno być nie mniej niż 5 sesji). Uczestnik przygotowuje raport z przykładowej, jednej sesji coachingu z danym klientem, który to raport jest zobowiązany dostarczyć superwizorowi przed superwizją (może być drogą mailową). Sesje coachingu z realnym klientem mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 3 i przed zjazdem 4.
MENTORING Obligatoryjne jest jedno spotkanie z mentorem po ukończeniu zjazdu 2 i przed zjazdem 3. Podczas tego spotkania mentor udziela uczestnikowi informacji zwrotnych dot. przeprowadzonej sesji coachingu w ramach zajęć. Spotkania/konsultacje telefoniczne i mailowe z mentorem ustalane są indywidualnie z mentorem. Mogą być realizowane przez cały czas Studium Coachingu MLC zależnie od potrzeb uczestnika.
SUPERWIZJA INDYWIDUALNA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu z realnym klientem. Termin ustalany indywidualnie z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 3 i przed zjazdem 4.
SUPERWIZJA GRUPOWA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu z realnym klientem. Superwizja odbywa się w grupach 3-osobowych. Terminy uczestnicy ustalają z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 3 i przed zjazdem 4.