Szkoła Coachingu i Pracy z Grupami MLC

Szkoła Coachingu i Pracy z Grupami MLC to zaawansowane, modułowo skonstruowane  studia adresowane do coachów, trenerów, a także innych osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w pracy z różnymi grupami i zespołami.


AUTORSKI MODEL – MULTI-LEVEL CONCEPT

Wszystkie programy w Szkole Coachingu i Pracy z Grupami MLC powstały w oparciu o autorski wielopoziomowy model Multi-Level Concept. Zawiera on 3 podstawowe elementy: diagnozę i consulting (Multi-Level Consulting), coaching (Multi-Level Coaching), szkolenia (Multi-Level Course).

Został stworzony przez dr hab. Mirosławę Huflejt-Łukasik. Powstał na bazie  wiedzy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania, komunikowania się, kształtowania zachowań, rozwiązywania problemów. Multi-Level Concept to praktyczne zastosowanie najnowszej wiedzy i badań psychologicznych. Jest to sprawdzone podejście systemowe – odnośnie funkcjonowania zespołów i całej firmy, które gwarantuje dobre rozumienie dynamiki grup i zespołów pracowniczych.


PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE

Programy w Szkole są oparte na naukowej  wiedzy – psychologicznej, zarządczej, i wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Są ukierunkowane na kompleksowe przygotowanie profesjonalistów wspierających rozwój zarówno pojedynczych osób, jak również grup, zespołów i całych organizacji.


KOMPLEKSOWE KSZTAŁCENIE

W ramach prowadzonych studiów, dostarczamy uczestnikom pełne teoretyczne i praktyczne przygotowanie, niezbędne do świadomego i rzetelnego wykonywania zawodu trenera i coacha, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym, w pracy z jednostkami, grupami i zespołami. Uczymy też bycia liderem w różnych kontekstach zawodowych.


SZEROKI WYBÓR SPECJALIZACJI I ŁĄCZENIA MODUŁÓW

Słuchacze mają do wyboru kilka ścieżek rozwoju skonstruowanych modułowo. Umożliwiają one dopasowanie procesu kształcenia do potrzeb rozwojowych oraz celów zawodowych uczestnika. Każda ścieżka edukacyjna może być realizowana oddzielnie i jest zakończona certyfikacją w wybranym obszarze. Modułowy charakter Studiów pozwala, w dogodny sposób, na rozszerzenie procesu kształcenia o pozostałe specjalizacje.


Specjalizacje:


ATUTY SZKOŁY COACHINGU I PRACY Z GRUPAMI MLC

1. 10 lat istnienia Szkoły Coachingu MLC i ponad 25 lat prowadzenia szkoleń dla profesjonalistów (m.in. liderów, menedżerów, trenerów, psychologów, konsultantów).

2. Opiekę merytoryczną nad Szkołą sprawuje dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, pionierka coachingu w Polsce.

3. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków – psychologów, menedżerów,  trenerów, coachów i konsultantów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W zespole jest aż pięciu superwizorów coachingu akredytowanych przez Izbę Coachingu (Mirosława Huflejt-Łukasik, Benedykt Peczko, Piotr Pawłowski, Grzegorz Zawiłowski, Krzysztof Grabarczyk).

4. Ważnym elementem każdego Studium jest praktyka, realizowana pod superwizją akredytowanych superwizorów oraz realne wdrożenie się w rolę zawodową. Dzięki temu osoba po ukończeniu Studium jest samodzielnym i kompetentnym  specjalistą, gotowym do podjęcia pracy w różnych obszarach zawodowych, w ramach wybranej specjalizacji.  Studium Coachingu MLC było pierwszym programem szkolenia coachów, który zawierał od początku obowiązkową superwizję praktyki w roli coacha (co obecnie jest ogólnie przyjętym standardem). 

5. Aktywnym coachom oferujemy superwizję jako sposób na pogłębienie, wzbogacenie oraz zdobycie nowych kompetencji. Zajęcia prowadzą superwizorzy akredytowani w Izbie Coachingu.

6. Oferujemy bogaty program rozwoju coacha – warsztaty, które uczą zaawansowanych narzędzi do pracy z klientem indywidualnym i zespołowym. Absolwenci naszych Studiów mają atrakcyjne zniżki i gwarantowany, preferencyjny udział w tych szkoleniach.

7. Nasi absolwenci mają możliwość wsparcia w specjalnie dla nich powołanym Klubie Coacha MLC – platformie dyskusji oraz wymiany doświadczeń między osobami stosującymi metodologię wielopoziomową.