Spotkania Klubu Coacha MLC w 2018 roku

Spotkanie 41. 6 marca 2018 r.

Spotkanie prowadzone przez Jana Jędrzejczyka dotyczyło najnowszych kierunków badań psychologicznych w zakresie siły woli i temu, jak tę wiedzę przełożyć na praktykę coachingową. Przedyskutowana została rola wiedzy naukowej w coachingu – jako czegoś, co może być inspiracją i zwiększać naszą efektywność jako coachów. Następnie zaprezentowane zostały badania dotyczące siły woli – te, które dominowały w psychologii przez ostatnie 20 lat oraz nowe perspektywy, które pojawiły się w nauce w ostatnich latach. Wskazano także konkretne metody, które pozwalają na skuteczną pracę z budowaniem siły woli.

Spotkanie 40. 8 luty 2018 r.

Spotkanie, które poprowadził Benedykt Peczko było poświęcone koncepcji poziomów wartości (zwanych zamiennie poziomami egzystencji) opracowanej przez Clare’a Gravesa, a rozwiniętej później przez Don Edwarda Becka i Christophera Cowana. Jest to teoria mało znana w Polsce, choć zyskała światowe uznanie w takich obszarach, jak przywództwo, zarządzanie i pokrewnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami wspomnianej koncepcji oraz z charakterystyką opisywanych przez nią poziomów wartości. Mogli także zobaczyć jeden z praktycznych sposobów zastosowania tego podejścia w coachingu indywidualnym (w tym w coachingu ścieżki kariery), a także przedyskutować możliwości jego wykorzystania w coachingu zespołu i ogólnie w pracy z organizacjami. Zostali także zapoznani z wybranymi źródłami szerzej opisującymi dyskutowane zagadnienia.

Spotkanie 39. 18 stycznia 2018 r.

Spotkanie poprowadziła dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik. Temat „O roli Coacha, co potrafi oprócz bycia coachem, czyli o nieoczywistych kompetencjach i inspiracjach”, pozwolił na refleksję nad rolami eskperckimi, w jakich jesteśmy kiedy wykorzystujemy coaching czy kompetencje coachingowe. Zwłaszcza jest to ważne przy współpracy z organizacjami, gdzie nadrzędną rolą do roli coacha jest rola konsultanta. Odkrywaliśmy nietypowe zadania, czy usługi, które pozwalają nam wykonywać posiadane kompetencje coachingowe oraz to, jak bardzo są to cenne kompetencje w różnych kontekstach i rolach. A ponadto jako inspiracja do wykorzystania w ramach pracy domowej użyte zostało ćwiczenie coachingowe opierające się na schemacie pracy wykorzystywanym w marketingu.